Vadu Moldovei – nume mai nou apãrut pe harta tãrii, dar care cuprinde sate vechi şi foarte vechi ce se pierd în istoria îndepãrtatã.

Vadu Moldovei – comuna care cuprinde în sânul ei istoria comunei Ciumulesti, cu atestare documentară din sec. al XVI-lea.

Vadu Moldovei – trup din trupul Moldovei şi al ţãrii pe unde au trecut spre Baia sau Suceava cândva oştile de vrednici rãzeşi ai lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, pãmânt din care au rãsãrit mâini harnice şi minţi luminate, privelişte colinarã ce-ţi încântã ochiul cu:

  • multicolorele flori de câmp
  • cu livezile înmiresmate ale gospodarilor
  • cu holdele ce unduiesc în bãtaia vântului şi în lumina soarelui.